Có sách chép là Dương Hải, không rõ năm sinh, năm mất. Bia văn miếu có chép chữ Tôn. Ông tên là Mỗi (có sách chêp là Cao). Lê Nhân tông đổi tên cho là Hải.

Danh thần đời Lê Nhân tông. Quê xã Mai Sơn, huyện Thủy Đường; ngụ ở xã Ninh Sơn, huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Mậu thìn 1448, ông đỗ nhị giáp tiến sĩ Giáp thân 1464, ông sung Phó sứ sang Minh với phải đoàn do Phạm Bá Khuê cầm đầu. Về nước được thăng chức Thiêm đô ngự sử.

Đinh hợi 1467, thăng Đô cấp sự trung, quyền Thượng bảo tự khanh. Đức độ và tài năng ông, khiến các sĩ phu trọng vọng. Nhà vua cũng từng ủy cho ông và Khiếu Nhân Thọ dạy Thái tử.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Cao Xuân Cẩm

Năm sinh Bính Ngọ 1906 -… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) –…
Chi tiết

Võ Duy Đề

Năm sinh … – Kỉ Dậu 1849 Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Cao Bá Thao

Tên khác Thao Thao Năm sinh Nhâm Tí 1912 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp…