[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Dương Tôn Hải

Có sách chép là Dương Hải, không rõ năm sinh, năm mất. Bia văn miếu có chép chữ Tôn. Ông tên là Mỗi (có sách chêp là Cao). Lê Nhân tông đổi tên cho là Hải.

Danh thần đời Lê Nhân tông. Quê xã Mai Sơn, huyện Thủy Đường; ngụ ở xã Ninh Sơn, huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Mậu thìn 1448, ông đỗ nhị giáp tiến sĩ Giáp thân 1464, ông sung Phó sứ sang Minh với phải đoàn do Phạm Bá Khuê cầm đầu. Về nước được thăng chức Thiêm đô ngự sử.

Đinh hợi 1467, thăng Đô cấp sự trung, quyền Thượng bảo tự khanh. Đức độ và tài năng ông, khiến các sĩ phu trọng vọng. Nhà vua cũng từng ủy cho ông và Khiếu Nhân Thọ dạy Thái tử.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..