Loading

Dương Nhật Lễ

Tháng Hai 25, 2021| Admin

Thái tử con thứ Cung Túc Vương Trần Dục, không rõ năm sinh, năm mất. Khi Trần Dụ tông mất, ông được Hiến Từ Thái hậu đưa lên ngôi, hiệu năm là Đại Định.

Nhật Lễ không phải là người hoàng tộc; ông vốn là con người hát chèo tên Dương Khương. Khi thân mẫu ông đóng vai trong tuồng hát “Tây vương mẫu hiến đào” lúc ấy đang có thai, bà ta nhan sắc diễm kiều, nên được Cung Túc Vương Trần Dục say mê lấy làm vợ, đến khi sinh, nhận ông làm con.

Nhật Lễ ở ngôi vua, nhiều người không phục. Có kẻ tâu với Hiến Từ Thái hậu về lai lịch của ông, nên Thái hậu hối hận. Vì việc ấy, Nhật Lễ đánh thuốc độc giết chết Hiến Từ Thái hậu.

Thái tể Trần Nguyên Trác cùng Thiên Ninh công chúa đang đêm đưa các tôn thất vào thành quyết giết ông. Nhật Lễ trèo tường trốn thoát, sáng hôm sau Nhật Lễ trở lại cung lùng bắt 18 người chủ mưu, trong đó có Trần Nguyên Trác đem giết cả.

Thiên Ninh công chúa lại mật mưu với Cung Định Vương Trần Chân sắp đặt việc lật đổ Nhật Lễ. Trần Chân và em là Trần Kính dấy quân ở Thanh Hóa, tuyên bố tội trạng Dương Nhật Lễ.

Dương Nhật Lễ cùng thuộc hạ thân tín là Ngô Lang đi dẹp, nhưng Ngô Lang lại theo Trần Chân, nên Nhật Lễ bị bắt và bị giết. Cung Định Vương Trần Chân thành công lên ngôi vua tức Nghệ tông.

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ