Năm sinh Canh Tuất 1851 – Canh Thân 1920
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Danh sĩ cận đại, hiệu Vân Hồ, Quất Đình, tự Thu Nguyên, Mộng Thạch. Con cụ Đô ngự sử Dương Quang. Em tiến sĩ Vân Trì Dương Khuê. Có tướng lạ, mới sinh lông mày đã dài như người lớn.

Năm Mậu dần 1878, đỗ cử nhân.

Năm Giáp thân 1884, bổ huấn đạo huyện Ý Yên, rồi thăng tri huyện Hoài Yên. Ba năm sau làm Bang tá Nha kinh lược Bắc Kì.

Năm Kỉ sửu 1889, ngồi chức án sát tỉnh Hưng Yên, rồi thăng Bố chính Sơn Tây, hàm Quang lộc tự khanh.

Năm Tân mão 1891, dời về Hà Nội, làm chủ bút báo Đồng Văn. Năm sau, làm Tuần phủ Thái Bình.

Năm Ất tị 1895, làm Tham tri Nha kinh lược Bắc Kì, sau về triều giữ chức Thượng thư bộ Công kiêm Phó tổng tài Quốc sử quán. Triều đình sửa đổi phép học, phép thi, cử ông đứng đầu ban Tu thư cùng vởi Đoàn Triển, Đỗ Văn Tâm, Bùi Hướng Thành cùng soạn sách Tân giáo khoa.

Năm Canh tí 1900 làm Tổng đốc Bình Định Phú Yên, hàm Thái tử Thiếu Bảo, khi về hưu được tặng Hiệp tá Đại học sĩ, mở trường dạy học ở quê nhà.

Năm Canh thân 1920 ông mất thọ 69 tuổi được truy tặng tước Khánh Vân Nam. Vì ông có tước Hàm Thiếu bảo, quê làng Vân Đình nên người đương thời gọi là cụ Thiếu Vân Đình.

Ông nổi tiếng văn chương, tính tình tao nhã, lại là một nhà giáo có biệt tài. Tuy làm quan trong thời nước mất, Dương Lâm vẫn có lòng yêu nước.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Diệp Văn Cương

Năm sinh … – Kỉ Tị 1929 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Thanh Hóa

Thanh Hóa Tỉnh Tỉnh Thanh Hóa Tượng vua Lê Thái Tổ ở Thanh Hóa Tên khác Xứ Thanh…
Chi tiết

Ngô Văn Tĩnh

Tên khác Trấn An Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ đời…