[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Dương Không Lộ

Thiền sư đời Lý Anh tông. Không rõ tên thật, pháp danh Không Lộ quê ở Hải Thanh (có sách chép Giao Thủy); tỉnh Nam Định.

Ông xuất thân làm nghề chài lưới, nhưng có học, giỏi văn chương, mộ đạo Phật, ông tu nơi chùa Hà Trạch. Về sau được truyền tâm ấn, ông nghiễm nhiên là đời tổ thứ 6 phái Thảo Đường.

Năm Kỉ hợi 1119, ngày 3-6 ông mất. Lý Nhân tông có sai sửa rộng ngôi chùa của ông trụ trì và quyên cho 20 hộ để hương khói. Nhiều nơi trong huyện Giao Thủy có đền thờ ông.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..