Loading

Dương Đúc Nhan

Tháng Hai 28, 2021| Admin

Danh thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất, Quê xã Hà Dương, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương. Năm Quí mùi 1463, ông đỗ tam giáp tiến sĩ. Làm đến Hữu thị lang bộ Hình, tước Dương Xuyên Hầu.

Ông soạn bộ Cổ kim thi gia tinh tuyển cũng gọi là Tinh tuyển chư gia luật thi gồm 5 quyển 472 bài, sưu tập thơ của 13 nhà thơ cuối đời Trần, Hồ và Lê có chú thích do Lương Nhữ Hộc duyệt lại.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ