Năm sinh … – Mậu Dần 1878
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Thiệu Trị, không rõ năm sinh, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Năm Quí mão 1843, đỗ cử nhân, đến đời Tự Đức, khoảng năm Canh thân 1860, làm án sát tỉnh Thanh Hóa. Rồi đổi sang tỉnh Ninh Bình, có công dẹp loạn ở phủ Nho Quan, được thăng Bố chính sứ Thanh Hóa.

Năm Giáp tí 1864, làm Hộ lí võ khố, sau sung Tán lí quân vụ ở Hải An, phạm tội bị ngưng chức.

Năm Canh vị 1870, vùng Ninh Thái có biến loạn, Tổng thống quân vụ Hoàng Kế Viêm dâng sớ xin cho ông theo trong quân. Ông lập được nhiều công lao, bổ làm Thị giảng tán lí quân vụ. Ít lâu sung vào việc đồn điền đạo Tân Hóa, ông chiêu mộ lưu dân khai khẩn ruộng đất, chỉ trong mấy năm đã trở thành vùng trù mật.

Năm Mậu dần 1878, thăng Quang lộc tự Thiếu khanh, sung chức Tán lí đạo Sơn Hưng Tuyên, rồi lâm bệnh mất trong quân.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Dương Công Trừng

Năm sinh …- Quí Mão 1783 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Nghĩa…
Chi tiết

Nguyễn Ngọc Tương

Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhân sĩ yêu nước, không rõ năm…
Chi tiết

Hồ Trung Lượng

Năm sinh Canh Thân 1860 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Thế Hiếu

Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Liệt sĩ cách mạng, không rõ năm…