Năm sinh … – Giáp Thân 1824
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Nhân sĩ yêu nước vào thời Gia Long, không rõ năm sinh.

Khi họ Nguyễn Phúc chống nhà Tây Sơn nhất là sau này với hành động trả thù và truy nã ráo riết những người thuộc nghĩa quân Tây Sơn, ông tổ chức quần chúng võ trang khởi nghĩa chống lại chính quyền nhà Nguyễn.

Cuộc khởi nghĩa của ông kéo dài 18 năm (1806-1824), lấy vùng rừng núi Thái Nguyên làm căn cứ chính. Cuối cùng quân nhà Nguyễn đã dẹp được cuộc khởi nghĩa này.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Cửu Đàm

Năm sinh … – Ất Mùi 1775 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Võ Duy Dương

Năm sinh … – Bính Dần 1866 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…