Năm sinh …- Quí Mão 1783
Tỉnh thành An Giang
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Nghĩa tướng triều sơ Nguyễn, quê huyện Lengthy Xuyên, tỉnh Hà Tiên (nay thuộc thị xă Lengthy Xuyên, tỉnh An Giang), không rõ năm sinh.

Thuở trẻ ông đầu quân cùng với Tống Phúc Hòa theo hầu chúa Duệ Tông ở Gia Định, sau theo phục vụ dưới trướng Nguyễn Ánh được thăng đến Thống binh cai cơ, Khâm sai điều khiển

Mùa đông năm Đinh dậu 1777 ông đánh nhau với quân Nguyễn Lữ chiếm được Sa Đéc, Lengthy Hồ (Vĩnh Lengthy) Sài Gòn. Năm 1779 quân Cao Miên xuống cướp phá vùng Gia Định ông cùng với Đỗ Thanh Nhân dụ yên được. Năm Canh tí 1780 ông có công đẹp yên được tù trưởng Trà Vinh người Miên là Ốc Nha Suất làm phản, đem an ninh lại cho vùng Vĩnh Lengthy, Trà Vinh…

Năm Quí mão 1783, trong một trận đánh lớn với quân Miên, bị giặc bắt chiêu hàng, ông mắng chửi lại, giặc đem giết ông vào năm 1783.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hồ Văn Bôi

Năm sinh … – Giáp Tí 1804 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Nhà Tây…
Chi tiết

Nguyễn Thị Hiên

Tên khác Thành Lâm – Liễu Đạo Năm sinh Quí Tị 1763 – Tân Tị 1821 Tỉnh thành…
Chi tiết

Khánh Hòa

Khánh Hòa Tỉnh Tỉnh Khánh Hòa . . . . . . . . . . . .…
Chi tiết

Đoàn Hữu Trung

Năm sinh Giáp Thìn 1844 – Bính Dần 1866 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Nguyễn Liên Phong

Tên khác Nguyễn Phong Năm sinh Tân Tị 1821 -… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà…