[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Dương Công Hoan

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ cận đại, không rõ năm sinh, năm mất ông có lòng yêu nước, ngầm mưu cuộc đánh đổ chính phủ bảo hộ Pháp.

Khi vua Thành Thái định xuất dương với ý định vận động cứu nước như Kì Ngoại Hầu Cường Để, chính ông đã cùng Nguyễn Dư và Hường Kiểm theo ủng hộ.. Nhưng vừa đến Thanh Hóa thì việc bại lộ. Ông bị bắt đày đi Côn Đảo, còn hai người kia bị đày Lao Bảo. Về phần vua Thành Thái, (theo lệnh Toàn quyền Đông Dương và Khâm sứ Levecque) bị phát vãng ở Vũng Tàu, rồi đày sang đảo Réunion (ở Châu Phi).

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..