Năm sinh Giáp Dần 1794 – Mậu Thân 1848
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Tự Đức, quê làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là TP. Hà Nội), hiệu Cấn Đình. Đương thời ông cùng Nguyễn Định, Ngô Thế Vinh sưu tập bình duyệt và khảo chính thơ văn Nguyễn Trãi, soạn thành bộ Ức Trai di tập sách này được ấn hành vào năm Mậu thìn 1868.

Sách có ba bài tựa của Nguyễn Năng Tĩnh, Ngô Thế Vinh và của ông. Toàn bộ sách gồm bảy quyền:

1. Thi tập (Hán văn).
2. Nguyễn Phi khanh thi văn tập
3. Văn tập (phần lớn là công văn).
4. Quân trung từ mệnh tập
5. Truyện Nguyễn Phi Khanh và những chiếu, chế của các triều đại phong cho Nguyễn Trãi.
6. Ức Trai dư địa chí.
7. Quốc âm thi tập

Dương Bá Cung là người có công trong việc sưu tầm và giới thiệu thơ văn Nguyễn Trãi đầu tiên trong lịch sử văn học nước nhà.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Hữu Danh

Năm sinh Nhâm Ngọ 1642 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…