17/02/2017

ROM Gốc Full, ROM Cứu máy Cho Samsung Galaxy Note 4 AT&T Model SM-N910A

Danh Sách ROM Gốc Full Cho Samsung Galaxy Note 4 AT&T Model SM-N910A Lưu ý : ROM gốc, full cứu máy cho các trường hợp treo, bootloop, softbrick. ROM gốc Samsung Galaxy Note 4 AT&T Model SM-N910A mặc định ko có tiếng Việt. ROM Gốc Android 6.0.1 Samsung Galaxy Note 4 N910AUCU2EPH5 AP_N910AUCU2EPH5_CL8932341_QB10663742_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N910AUCU2EPH5_CL8932341_QB10663742_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N910AUCU2EPH5_CL8932341_QB10663742_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ATT_N910AATT2EPH5_CL8932341_QB10663742_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 […]

Đọc tiếp