Năm sinh Bính Thìn 1616 – Nhâm Thân 1692
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Chân tông, quê làng Triền Dương, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ông bác của ông là Đồng Hãng và ông nội là Đồng Đắc đều là bậc có tài học trong đời nhà Mạc. Thân phụ ông là Đồng Văn Giáo cũng là bậc có danh đương thời.

Năm Bính tuất 1646, ông đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ, lúc 30 tuổi, khi vào ứng chế được chấm đỗ đầu.

Sơ bổ Đô cấp sự, đến Giáp thìn 1664, thăng Tả thị lang bộ Hộ, tước Tử, năm Ất vị 1665, đổi sang Tả thị lang bộ Công. Kỉ dậu 1669, lại thăng Đô ngự sử, rồi phạm lỗi bị cách chức.

Năm Quí sửu 1673, đời Lê Gia tông, lại được bổ dụng làm Tả thị lang bộ Hình.

Rồi thăng dần đến Thượng thư bộ Hộ.

Sang đời Lê Hello tông, ông được vào làm tham tụng (ở phủ chúa Trịnh), tước nghĩa Thạch Hầu. Năm Tân vị 1691 ông được 75 tuổi, về hưu, hơn một năm thì mất, thọ 76 tuổi. Được truy tặng Thượng thư bộ Lại, Thái Bảo. Nghĩa quốc công.

Trong Lịch triều hiền chương loại chí, Phan Huy Chú chép: “Tôn Trạch từng bị bãi chức rồi lại khôi phục, phẩm cách của ông càng cao hơn trước. Ông cầm quyền chính 9 năm, nhà không có của thừa, được người đương thời khen là trong sạch”.

Con ông là Đồng Bỉnh Do cũng là bậc danh sĩ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Dương Cảo

Tên khác Dương Cao – Dương Công Cao Năm sinh Bính Tuất 1586 -… Tỉnh thành Bắc Ninh…
Chi tiết

Lê Anh Tuấn

Năm sinh Tân Hợi 1671 – Bính Thìn 1736 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Trần Thuyết

Năm sinh Đinh Tị 1857- Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn độc…
Chi tiết

Đà Nẵng

Đà Nẵng Thành phố trực thuộc trung ương Thành phố Đà Nẵng Biểu trưng . . . .…
Chi tiết

Phạm Đình Hổ

Tên khác Tùng Niên – Bỉnh Trực – Đông Dã Triều Năm sinh Mậu Tí 1768 – Kỉ…
Chi tiết

Trương Quang Ngọc

Năm sinh … – Kỉ Sửu 1889 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…