Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Công chúa, con gái Lý Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất. Bà thường được vua cha cho theo mỗi khi vi hành quan sát dân tình Lại mỗi khi ra triều, bà cũng được vua cha cho theo ngồi bên cạnh.

Một hôm, Lý Thánh tông ngự ở điện Thiên Thánh xét án, bà vẫn có mặt, Thánh tông trỏ bà mà bảo các quan: “Lòng trẫm yêu dân như yêu con trẫm vậy. Kẻ ngu tối làm bậy phản bội, kể cũng đáng thương hại. Từ rày về sau, tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi.”

Do ảnh hưởng của vua cha, bà cũng nổi tiếng nhân hậu. Các bậc cao tăng thời ấy cũng đều khen ngợi lòng nhân đức của bà.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like