[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đồng Thì Thấu

Năm sinh … – Mậu Thân 1788
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê mạt, con trai Đồng Bình Công, thuở trẻ nổi tiếng thông minh hay chữ, tính người cương trực, không kiêng nể các thế lực phản động. Khi sắp đi thi lên trình diện quan huyện, quan huyện ra bài thơ đầu đề là Thái tông vi tử (con vua Đường Thái tông) đề thử tài. Đồng Thì Thấu cầm bút đề thơ:

Ông Uyên bà Đậu phết tì tì,
Đẻ được thằng Dân tốt hữu vi,
Rộng rãi lòng nhân loài bác Hán,
Lăm le chí cả có cô Tùy,
Trong nhà con đỏ lon ton chạy,
Ngoài cửa tên Man khép nép quì.
Nỡ để cha ngồi nơi nắng cực,
Đạo con nào có thảo ngay gì ?

Quan huyện giận, bác đơn không cho ứng thí. Sau đó, ông tìm đến yết kiến một hoàng tử của vua Lê, trổ tài học, tình nguyện giúp mưu để đương đầu với chúa Trịnh đương hoành hành. Hoàng tử mừng lắm, ra đề bài phú “Ngộ hội chân quân thần” để xem tài ông, chưa dứt một hồi trống ông đã làm xong bài. Từ ấy, ông được trọng dụng.

Nhưng chẳng bao lâu ông thảo tờ hịch đánh họ Trịnh, rồi cử binh đại chiến, bị thua và tử trận.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..