Liệt sĩ đời hậu Trần, không rõ năm sinh, năm mất, quê tỉnh Thanh Hóa.

Ông là người có tâm huyết, đau xót nỗi đồng bào, đất nước bị quân Minh dày xéo, ông dũng cảm chiêu tập binh hương dũng, quyết hệt đương đầu với giặc. Mặc dù cô thế, ông kiên quyết chiến đấu đến cùng và bỏ mình vì nước. Cái chết của ông khiến các tướng lãnh nhà hậu Trần như Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị càng thêm khảng khái, phấn chí, liều mình cứu non sông.

Ông dù không thành công, nhưng đã thành nhân, tên tuổi ông xứng đáng được tưởng niệm bên cạnh những tướng lãnh hậu Trần đã xả thân kháng Minh cứu nước.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like