[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Đổng Hiền

Võ tướng đời Mạc; không rõ năm sinh, năm mất, quê xã An Xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ông tài gồm văn võ. Xuất thân được dân xã tín nhiệm, đề cử làm đầu trong xã. Gặp hồi biến loạn, dân trong hạt theo chân giặc cướp phá khuấy xóm làng, ông theo Viên đàm bá Hoàng Bôi đi đánh dẹp. Suốt hai năm ròng xông pha nơi rừng núi, có nhiều công lao, được thăng Phó tham tướng, tước Tĩnh Sơn Bá.

Sau, trong trận đánh dẹp giặc cướp dấy lên ở hạt nhà, ông bị dư đảng giặc là Lê Phi Thừa giết.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..