[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Đồng Hanh Phát

Danh thần đời Lê Nhân tông, làm đến Giám sát ngự sử, không rõ năm sinh, năm mất.

Tính ông cương trực, ông cùng với Hà Lật tâu với vua về việc tội nhân đầy dẫy trong nguc mà việc xét xử không ra gì cả. Lang trung thẩm phán là Trình Mân và Nguyễn Văn Kiệt đều phái cúi đầu tạ tội. Lê Nhân tông bèn giao cho ông đến bộ Hình kiểm soát. Ông minh oan cho dân được hơn 125 vụ án. Trình Mân và Nguyễn Văn Kiệt đều bị cách chức và giáng chức.

Do đấy, nhiều viên chức tham nhũng và tồi tệ đều khiếp sợ tự động xin từ chức trước cho yên thân. Quần chúng nghị luận lấy làm thỏa mãn.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..