Danh thần đời Lê Nhân tông, làm đến Giám sát ngự sử, không rõ năm sinh, năm mất.

Tính ông cương trực, ông cùng với Hà Lật tâu với vua về việc tội nhân đầy dẫy trong nguc mà việc xét xử không ra gì cả. Lang trung thẩm phán là Trình Mân và Nguyễn Văn Kiệt đều phái cúi đầu tạ tội. Lê Nhân tông bèn giao cho ông đến bộ Hình kiểm soát. Ông minh oan cho dân được hơn 125 vụ án. Trình Mân và Nguyễn Văn Kiệt đều bị cách chức và giáng chức.

Do đấy, nhiều viên chức tham nhũng và tồi tệ đều khiếp sợ tự động xin từ chức trước cho yên thân. Quần chúng nghị luận lấy làm thỏa mãn.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Thiếp

Tên khác Quang Thiếp Năm sinh Quí Mão 1723 – Giáp Tí 1804 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Đoàn Văn Cừ

Tên khác Kẻ Sĩ – Cư sĩ Nam Hà Năm sinh Quí Sửu 1913 – Giáp Thân 2004…
Chi tiết

Nguyễn Lữ

Tên khác Đức ông Bảy Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Võ tướng…