Danh sĩ đời Mạc, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Triền Dương, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc tỉnh Hải Dương).

Anh ông là Đồng Hãng, đỗ Hoàng giáp, ông thì đỗ cử nhân. Tương truyền; gặp ngày kị tổ, vợ ông cùng ngồi một chiếu với chị dâu; có người trong họ nói: “Vợ ông Cử lại được ngồi cùng chiếu với vợ ông Hoàng giáp à?” Vợ ông tức giận bỏ về, từ ấy nằng nặc giục chồng phải gắng thi cho đỗ tiến sĩ để khỏi bị người cười chê ông bèn đến hỏi ý với anh:

– Anh xem tài em có đỗ tiến sĩ được. không?

Người anh giận:

– Chú thấy ta đỗ Hoàng giáp, nên ngờ vực phải không?

– Không phải thế, anh liệu tài em đỗ được thì em sẽ cố gắng để vợ em cũng được mở mặt.

Nguời anh cười nói:

– Tiến sĩ như anh đây thì ít có lắm, còn các người ở trong triều thì sàng sàng như chú cả, có học hành gì bao nhiêu.

Ông nghe anh nói, hởn hở về bảo vợ:

– Được rồi, tôi sẽ đỗ tiến sĩ cho mà hãnh diện.

Thế rồi khoa sau ông đỗ tiến sĩ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Đản

Danh sĩ đời Lê mạt, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Thịnh Cuông, huyện Chân Định,…