Tên khác Nguyễn Duy Cung
Năm sinh … – Ất Dậu 1885
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Chiến sĩ văn thân chống Pháp tên thật là Nguyễn Duy Cung, giữ chức Đội trưởng Nghĩa quân, nên đương thời gọi là Đội cung, quê huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, đỗ cử nhân năm 1868 tại trường thi Bình Định. Làm quan tới chức án sát anh Bình Định.

Năm 1885 kinh thành Huế thất thủ, ông cùng Lê Trung Đình, Mai Xuân Thưởng, Tăng Bạt Hổ lãnh đạo phong trào Nghĩa hội ở Quảng Ngãi, Bình Định đánh Pháp ngay buổi đầu.

Tháng 8 năm 1885, ông bị địch bắt nộp cho quân Pháp, nhiều lần bị mua chuộc, ông vẫn một lòng không khai báo một điều gì về nghĩa quân.

Ngày 1 tháng 8 năm Ất dậu, ông bị Pháp xử tử tại Quảng Ngãi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đặng Tử Kính

Năm sinh … – Mậu Thìn 1928 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Nguyễn Sư Hoàng

Tên khác Nguyễn Quí Toán – Khánh Mã – Trúc Đình Năm sinh … – Ất Sửu 1925…
Chi tiết

Đào Nguyên Phổ

Tên khác Đào Văn Mại Năm sinh Tân Dậu 1861 – Đinh Mùi 1907 Tỉnh thành Thái Bình…
Chi tiết

Đèo Cóp

Đèo Cóp Đèo Cóp (Việt Nam) Đèo Cóp hay đèo Long Môn là đèo trên đường tỉnh 625…