[21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đoàn Văn Cát

Năm sinh … – Kỉ Mùi 1799
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Võ tướng Tây Sơn, dày công giúp anh em Bắc Bình vương Nguyễn Huệ gây dựng đại nghiệp, ông được anh em Tây Sơn trọng vọng, trao cho chức Đô đốc.

Năm Mậu ngọ 1798, Nguyễn Bảo (con Nguyễn Nhạc) không tuân phục triều đình Phú Xuân, hùng cứ Qui Nhơn, sai ông và Nguyễn Văn Thiệu đi trấn giữ Phú Yên. Ông thấy tình thế Tây Sơn đã rối về nội bộ, liệu Nguyễn Bảo chẳng làm nên gì được, từ đấy u uất, sinh bệnh mà mất.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..