Năm sinh … – Kỉ Mùi 1799
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Võ tướng Tây Sơn, dày công giúp anh em Bắc Bình vương Nguyễn Huệ gây dựng đại nghiệp, ông được anh em Tây Sơn trọng vọng, trao cho chức Đô đốc.

Năm Mậu ngọ 1798, Nguyễn Bảo (con Nguyễn Nhạc) không tuân phục triều đình Phú Xuân, hùng cứ Qui Nhơn, sai ông và Nguyễn Văn Thiệu đi trấn giữ Phú Yên. Ông thấy tình thế Tây Sơn đã rối về nội bộ, liệu Nguyễn Bảo chẳng làm nên gì được, từ đấy u uất, sinh bệnh mà mất.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Đường

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Khánh Hòa Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Nguyễn Quí Yêm

Năm sinh … – Tân Mão 1891 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Người La Hủ

Người La Hủ, còn có các tên gọi khác như Xá Lá Vàng, người Khổ Thông (tiếng Trung:…
Chi tiết

Ngô Hải Hoàng

Năm sinh … – Canh Ngọ 1930 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Lê Cương Phụng

Năm sinh Tân Mão 1891 – Mậu Tuất 1958 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô…