[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Doãn Uẩn

Năm sinh … – Kỉ Dậu 1849
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Minh Mạng, quê huyện Thư Trì, tỉnh Nam Định.

Năm Mậu tí 1828, ông đỗ cử nhân, làm quan đến Hữu thị lang bộ Hình.

Năm Quí tị 1833, ông tham dự cuộc tiễu trừ Nông Văn Vân ở Tuyên Quang cùng với Phạm Đình Phổ, Nguyễn Công Trứ.

Năm Tân sửu 1841, làm Tham tri, quyền Tổng đốc Thanh Hóa.

Năm Quí mão 1843, được chuyển vào Nam nhậm chức Tuần phủ An Giang. Tại đây ông tận tụy phục vụ nhân dân, có công mở mang, khai thác vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1840 ông cùng với Lê Văn Đức, Đoàn Minh Giảng sang kinh lý Chân Lạp khám xét việc buôn bán đo đạc ruộng đất, định thuế đinh, thuế thuyền bè.

Năm Ất tị 1845, ông cùng với Võ Văn Giải, Nguyễn Tri Phương, Tôn Thất Nghị, đem binh sang đánh Chân Lạp và đuổi quân Xiêm. Ông cùng Nguyễn Tri Phương chiếm thành Ba Nam, thẳng tới Nam Vang đánh bại quân Xiêm và quân Chân Lạp, buộc nguời Xiêm phải xin hòa.

Với chiến công đó ông đưọc thăng làm Tổng đốc An Hà (An Giang, Hà Tiên). Trong thời gian tại chức ông nổi tiếng thanh liêm cần mẫn đưọc triều đình khen là “An Tây mưu lược tướng”, phong tước Tuy Tĩnh Tử.

Tháng 10 năm Kỉ dậu 1849, ông mất tại chức, được truy tặng Hiệp biện Đại học sĩ và khắc tên vào bia Võ công tại kinh đô.

Ông tài kiêm văn võ, thơ ca của ông giàu thi tính, nhiều cảm xúc.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..