Năm sinh Bính Tuất 1886 – Mậu Thìn 1928
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà văn, dịch giả, hiệu là Mai Nhạc, quê làng Hữu Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông cũ (nay thuộc TP. Hà Nội).

Xuất thân trong một gia đình Nho học truyền thống, thuở nhỏ theo Nho học, từng tham gia phong trào Duy tân tại trường Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội trong các năm 1907-1908. Khi phong trào bị khủng bố, ông bỏ thi cử, từ đó chuyên tâm vào việc trước tác văn chương.

Thơ văn của ông không được biên chép lại, chỉ còn một số tác phẩm trong các bản dịch Tựa tập vịnh Kiều của Chu Mạnh Trinh đã đăng trong Nam phong và kí tên là Đoàn Quì; bản dịch Tuyết Hồng lệ sử cũng đăng trong tạp chí Nam phong và in thành sách.

Tác phẩm có:

Tì bà kí (bản dịch thuật cùng soạn với Nguyễn Khắc Hiếu). Nhà in Kim Đức Giang, 1923.
Tựa tập vịnh Kiều của Chu Mạnh Trinh.
Tuyết Hồng lệ sử (tạp chí Nam hồng)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Thạc Phụ

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Danh thần triều Tây Sơn Nguyễn Huệ,…
Chi tiết

Nguyễn Côn

Năm sinh Nhân Ngọ 1882 – Canh Tí 1960 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Thái Phiên

Năm sinh Nhâm Ngọ 1882 – Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đèo Nàng Tiên

Đèo Nàng Tiên Đèo Nàng Tiên (Việt Nam) Đèo Nàng Tiên là đèo trên đường liên xã ở…