[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đoàn Tử Quang

Năm sinh Kỉ Mão 1819 – Ất Sửu 1925
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhân vật hi hữu trong trường khoa cử, người làng Phụng Công, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ thuở trẻ ông thi nhiều khoa chỉ đỗ hai khoa tú tài. Đến khoa Canh tí 1900, ông đã 82 tuổi còn lều chõng đi thi. Khoa này, chánh chủ khảo là Tế tửu Khiếu Năng Tĩnh, người tỉnh Nam Định, phó chủ khảo là Mai Khắc Đôn, nguời tỉnh Quảng Trị.

Kết quả: 30 người đỗ cử nhân, người chiếm giải nguyên là Phan Bội Châu, còn ông đứng hạng 29. Bấy giờ ông còn mẹ già 98 tuổi. Thân mẫu ông góa chồng từ khi mới sinh ông, thủ tiết cho đến già. Trước đó vua Tự Đức ban tặng mẹ ông 15 lạng bạc và phong tặng là tiết phụ.

Ông được bổ làm Huấn đạo ở Hương Sơn khi về hưu đã trên trăm tuổi. Vua Khải Định phong tặng ông làm Hàn lâm viện thị độc, trong năm Giảp tí 1924, năm sau ông mất, thọ 106 tuổi.

Tổng đốc Nghệ An là Đào Tấn có thơ mừng khi ông thi đỗ

Con trai Đào Tấn là Đào Thoại Thạch cũng có bài Hát nói mừng ông đỗ cử nhân khoá này.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..