Năm sinh Canh Ngọ 1750 -…
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Văn thần đời Lê Hiển tông, có sách chép là Đoàn Văn Tuấn, không rõ năm mất. Con Hoàng giáp Đoàn Nguyễn Thục, quê làng Hải Yên, huyện Quỳnh Côi tỉnh Thái Bình, hiệu Hải ông.

Ông nổi tiếng văn chương, đỗ Tiến sĩ tính khiêm nhường, làm quan có tiếng thanh liêm, giúp nhà Tây Sơn, làm quan đến Tả thị lang bộ Lại, tước Hải Phái Hâu.

Thuở trẻ ông mới tới hạch giám lan lầu mà đã đỗ đầu, danh sĩ Phạm Vĩ Khiêm chịu thua ở thứ hai mà chưa biết mặt ông. Đến lần sau, đã nộp quyển rồi mà chấm chưa xong, ông gặp họ Phạm ở giữa đường. Bấy giờ họ Phạm đã làm Tri phiên có kiệu lọng và lính hầu. Ông vòng tay đứng ra bên đường rất cung kính, Phạm Vĩ Khiêm dừng lại hỏi, ông thưa rõ tên họ. Phạm nói:

– Con đấy à? Ta thẹn không được biết nhau sớm.

Rồi lại hỏi:

– Kì hạch này có hơn ta nữa không?

Ông gọi Phạm bằng chú mà đáp:

– Cháu có dám sánh với chú đâu, chẳng qua nhờ trời gặp could.

Phạm ôn tồn:

– Con gắng gỏi lấy, thật đáng gọi rằng hậu sinh khả úy vậy”.

Về sau ông hiển đạt, vẫn một mực khiêm tốn, sĩ phu đương thời đều trọng vọng ông.

Các tác phẩm chính: Hải ông thi tập (hay Cựu Hàn lâm Đoàn Nguyễn Tuấn thi tập) thi tập có khoảng 240 thi đề và một số bài phú bằng chữ Hán tác giả viết trong thời điểm thịnh triều Quang Trung, Quang Toản.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Huỳnh Ngọc Huệ

Năm sinh Giáp Dần 1914 – Kỉ Sửu 1949 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…