Tên khác Đoàn Duy Tĩnh
Năm sinh Mậu Tuất 1718 – Ất Mùi 1775
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Hiển tông, quê làng Hải Yến, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình.

Ông vốn tên Đoàn Duy Tĩnh, về sau đổi ra Đoàn Nguyễn Thục, để tránh phạm húy của chúa Tĩnh đô vương Trịnh Sâm, tài gồm văn võ. Ông có con Đoàn Nguyễn Tuấn là bậc tài danh.

Năm Nhâm thân 1752, ông đỗ Nhị giáp tiến sĩ, lúc 34 tuổi.

Năm Mậu tí 1768, ông làm Hiệu thư Đông các, kiêm chức Thiên đô ngư sử.

Tính cương trực, giữ vững khí tiết, được sĩ phu trọng vọng.

Chính ông dâng khải hạch tội Dương Trọng Khiêm, được chúa Trịnh Sâm khen ngợi, thưởng cho 3 nén bạc.

Ít lâu ông có tang nên xin từ chức.

Nhưng gặp lúc trong nước có nhiều biến loạn ông lại dâng biểu xin ra làm quan võ được triều đình chấp thuận, cử ông thống lãnh các đạo quân ở miền thượng du. Ông là người đóng vai chủ chốt trong việc đánh dẹp các cuộc nổi loạn của Hoàng Công Chất và Lê Duy Mật.

Năm Tân mão 1771, ông làm chánh sứ, sang nhà Thanh dâng lễ cống, khi trở về được thăng Phó đô ngự sử, tước Quỳnh Xuyên Bá.

Năm Giáp ngọ 1774, ông làm Đốc trấn Nghệ An, không đồng ý người phụ tá là Thiều Quận Công, ông dâng sớ xin về hưu.

Năm sau, Ất mùi 1775 ông mất, thọ 57 tuổi, được truy tặng là Đô Ngự sử, thụy là Cảnh Trực.

Khi đi sứ về, ông có soạn bộ sách Đoàn hoàng giáp phụng sứ tập (1 quyển), Cựu hàn lâm Đoàn Nguyễn Tuấn thi tập.

Cựu hàn lâm Đoàn Nguyễn Tuấn thi tập là tập thơ ông làm khi đi sứ nhà Thanh trong năm 1771, Phan Huy Chú đọc và cho thi tập này “Lời thơ tao nhã, thanh tao phóng khoáng. Tả cảnh hồn nhiên, nhẹ nhõm và siêu thoát, đáng gọi là danh gia”.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hà Văn Quan

Năm sinh Mậu Tí 1828 -… Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Dương Tụ Quán

Tên khác Khái Sinh, Mễ Dương, Trúc Nhân Năm sinh Tân Sửu 1901 – Kỉ Dậu 1969 Tỉnh…