Năm sinh Đinh Mão 1807- Bính Thìn 1856
Tỉnh thành Đồng Tháp
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Tu sĩ người được nhân dân vùng An Giang đương thời gọi là Đức Phật thầy Tây An, đạo hiệu là Giác Linh, quê ở Tòng Sơn, Cái Tàu thượng, tổng An Thạnh
thượng, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Năm Kỉ dậu 1819, vào mùa thu, bệnh thời khí nhiễu hại dân chúng Hậu Giang. Ông từ Tòng Sơn vào Tràm Dư, rồi đến vùng Kiến Thạnh (nay là làng Long Kiến, tỉnh An Giang) đem tài giúp đỡ dân chúng. Tín đồ ông đều được phát một tông phái ghi 4 chữ Bửu Sơn kì hương.

Nhiều lúc ông bị nhà cầm quyền An Giang bắt giữ vì nghi ngờ ông hoạt động chính trị, nhưng xét không bằng cớ, phải trả tự do cho ông.

Khoảng năm 1849-1856. Ông đến các phần đất phía tây Thất Sơn và Láng Linh, dựng chùa, lập trại ruộng và luôn luôn vân du khắp vùng Vĩnh Long – An Giang. Trại ruộng ở Thới Sơn, ông đặt danh hiệu là “Bửu hương các” có nhiều nguời đến tu học.

Ông mất vào ngày 12-8 năm Bính thìn (1856) tại chùa Tây An (núi Sam, Châu Đốc). Mộ ông hiện còn tại chùa Tây An. Tuy là một tu sĩ, nhưng Đoàn Minh Huyên còn là một nhà yêu nước, nhà dinh điền lớn có công khai hoang miền đất Hậu Giang.

Ông là tác giả nhiều thơ văn giảng giải về lí thuyết đạo Phật theo phái Bửu Sơn kì hương do ông đề xướng tại Châu Đốc. Các kinh kệ gồm:

– Chuẩn đề chú
– Thái dươngkinh
– Khai kinh kệ
– Thái âm kinh
đã được in thành sách được phát hành rộng rãi ở Hậu Giang và Sài Gòn trước.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lạng Sơn

Lạng Sơn Tỉnh Tỉnh Lạng Sơn Núi Mẫu Sơn Tên khác Xứ Lạng Hành chính Quốc gia Việt…
Chi tiết

Bùi Thúc Kiên

Năm sinh Quí Dậu 1813 – Nhâm Thìn 1892 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Cung Giũ Nguyên

Năm sinh Kỉ Dậu 1909 -… Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) –…
Chi tiết

Hòa Bình

Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam. Tỉnh Hòa Bình có…