Năm sinh … – Canh Thìn 1940
Tỉnh thành Lạng Sơn
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Liệt sĩ cận đại, không rõ năm sinh, chống Pháp xâm lược hồi đầu thế kỷ XX, quê tỉnh Lạng Sơn.

Ông là con một viên thừa phái, tính cương trực, thông Hán văn và Pháp văn.

Lên đường làm nghĩa vụ, ông xuất ngoại hoạt động, rồi về nước tiếp tục công tác.

Đến năm 1930, ông bị bắt đày ra Côn Đảo.

Khoảng năm 1936 được trả tự do, ông trở về với gia đình ở Lạng Sơn và vẫn nặng lòng yêu nưóc, âm thầm tùy phương tiện mà tham gia công tác chống xâm lăng.

Cuối tháng 9 năm 1940, ông tham gia phongtrào Việt Nam phục quốc đồng minh hội, đánh chiếm thành Lạng Sơn, bị giặc bắt giết một lượt với Trần Trung Lập.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Phong

Tên khác Trạng Vật Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Đô vật nổi…
Chi tiết

Trần Viết Thọ

Năm sinh Bính Thân 1836 – Mậu Tuất 1898 Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Hồ Trung Lượng

Năm sinh Canh Thân 1860 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…