Năm sinh Mậu Ngọ 1678 – Kỉ Dậu 1729
Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hello tông, thân phụ Đoàn Doãn Luân và Đoàn Thị Điềm, quê xã Hiến Phạm, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc tỉnh Hưng Yên).

Nguyên xưa vốn họ Lê nội tổ của ông là Lê Công Nẫm, thân phụ ông là Lê Công Vị.

Ông học rộng nức tiếng, nhân một hôm nằm mộng thấy thần ban họ Đoàn, ông vâng theo. Chánh thất của ông là Nguyễn Thị, sinh một trai là Đoàn Doãn Sĩ; thứ thất là Võ Thị sinh một trai là Doãn Luân, một gái là Thị Điểm.

Người con đời vợ trước đem gia quyến ở ẩn tại vùng Kinh Môn, Nam Sách (t. Hải Dương). Ông đem người vợ thứ và Doãn Luân, Thị Điểm sang ở làng Lạc Niên, huyện An Dương, mở trường dạy học.

Năm Kỉ dậu 1729 ông mất, hưởng dương 51 tuổi, linh cữu đưa về quê quán chôn cất. Các học trò ông dâng tên thụy cho ông là Ôn Thứ, hiệu Dương Kinh tiên sinh.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Tử Tấn

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh sĩ đời Gia Long, không…
Chi tiết

Lê Trọng Hàm

Tên khác Quốc Ninh – Đồng Giang Năm sinh Nhâm Thân 1872 – Tân Mùi 1931 Tỉnh thành…