Tên khác Năm Dậy
Năm sinh Canh Thân 1920 – Canh Thìn 1940
Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Liệt sĩ hiện đại, thưởng gọi là Năm Dậy, quê xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định.

Ông nhiệt thành yêu nước, giác ngộ cách mạng rất sớm, tham gia công tác ở địa phương như rải truyền đơn, treo cờ, dự mít tinh, tuyên truyền giải thích cho đồng bào về thảm họa mất nước. Năm 1936 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, được giao phụ trách Đoàn Thanh niên phản đế.

Năm 1937-1939 được bầu vào Ban chấp hành huyện Hóc Môn.

Năm 1940 tham gia khởi nghĩa Nam Kì, ông chỉ huy quần chúng tấn công huyện đường Hóc Môn, hi sinh tại trận.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Quang Là

Tên khác Bùi Quang Điệu Năm sinh … – Quí Hợi 1863 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh…
Chi tiết

Mai Thọ Truyền

Tên khác Chánh Trí Năm sinh Ất Tị 1905 – Quí Sửu 1973 Tỉnh thành Bến Tre Thời…
Chi tiết

Huỳnh Đình Hai

Tên khác Hai Râu Năm sinh Canh Thân 1920 – Canh Dần 1950 Tỉnh thành Tiền Giang Thời…
Chi tiết

Đèo Ách

Đèo Ách Đèo Ách (Việt Nam) Đèo Ách là đèo trên quốc lộ 32 ở vùng giáp ranh…