Loading

Đỗ Uông

Tháng Hai 27, 2021| Admin

Danh sĩ nhà Mạc, quê xã Đoạn Tùng (sau kiêng húy chúa Trịnh Tùng, nên đổi là Đoạn Lâm), tục gọi xã Miếu Thông, huyện Gia Lộc (sau đổi Gia Phúc), tỉnh Hải Dương.

Năm Bính thìn 1556, đời Mạc Phúc Nguyên, ông đỗ nhất giáp tiến sĩ, đứng hàng thứ hai (tức Bảng nhãn) lúc 23 tuổi (nhiều sách chép 34 tuổi).

Năm Giáp tuất 1574, đời Mạc Mậu Hợp, ông làm Hữu thị lang bộ Binh, kiêm vương phó (thầy của các bậc vương công).

Năm Mậu dần 1578, ông làm chánh sứ qua nhà Minh dâng lễ cống. Khi trở về thăng Thượng thư bộ Lại, kiêm Đông các đại học sĩ, tước Phúc Quận Công.

Nhà Mạc mất, ông cùng một nhóm quan cũ nhà Mạc ra phù tá nhà Lê, được giữ nguyên chức cũ. Lại được cử đi sứ lần nữa, rồi đổi làm Thượng thư bộ Hộ, gia Thiếu Bảo, đổi tước phong là Thông Quận Công.

Đến năm Canh tí 1600, đời Lê Kính tông, trong nước có biến, vua chạy ra Tây Ninh, ông can ngăn xin rước vua trở về bị loạn quân giết chết, thọ 67 tuổi.

Categories: [19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592), [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ