[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Đỗ Tử Vi

Tên khác Tôn Trai
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh sĩ đời Trần Nghệ tông, hiệu Tôn Trai, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông làm đến Trung thư lệnh, tính cương trực, khí khái, hết lòng chăm lo việc nước.

Thơ văn ông còn truyền tụng nhiều, ý tứ sâu sắc như bài Quá Việt tỉnh cương (Qua gò Việt tỉnh), cảm khái truyện Việt Vương Triệu Quang Phục và Lý Phật Tử xưa.

“Việt tỉnh thê lương thảo mộc thu,
Trích lưu sự khứ sử nhân sầu.
Bằng thùy mịch đắc tam niên ngãi,
Y ngã càn khôn nhất chuế vưu.”

Bản dịch:

Việt tỉnh buồn thu cỏ một vùng,
Đâu còn việc vắng khách đau lòng.
Ba năm cây ngãi ai tìm được,
Thử chữa người thừa của hóa công.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..