Loading

Đỗ Thiên Thu

Tháng Ba 2, 2021| Admin
Tên khác Đỗ Thiên Lư – Đỗ Thiên Nghĩa
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh thần đời Trần Nhân tông, quê ở Hiệp Sơn, em ruột Đỗ Khắc Chung (Trần Khắc Chung) có sách chép là Đỗ Thiên Lư, hay Đỗ Thiên Nghĩa.

Anh em ông đều có công đi sứ nhà Nguyên. Khi đi sứ về, được thăng làm An Vũ Vũ Sứ.

Sang đời Anh tông, Minh tông, ông cùng với Nguyễn Trung Ngạn, Mạc Đĩnh Chi chung lo việc nước. Tính khẳng khái, mẫn cán trong việc công. Ông là người tự tin mỗi khi tranh chấp với ai điều gì, ông thường lấy ý lực áp đảo.

Năm Quí sửu 1313 đời Trần Anh tông, nước Chiêm Thành bị Xiêm (Thái Lan) xâm lược. Ông nhận lệnh đi kinh lí vùng Nghệ An, Tân Bình, rồi sang cứu viện giúp vua Chiêm đuổi được giặc ngoại xâm.

Đời Minh tông, khoảng Canh ngọ 1330, khi Thượng hoàng Minh tông thân chinh Ai Lao, ông đang bệnh vẫn hăm hở cố xin theo hộ giá. Thường nói rằng: “Thà chết ở ngoài quân dinh, chứ không chịu chết ở trên giường đệm”. Thượng hoàng Minh tông khen là khí khái, cho đi theo. Ông tử trận nơi đất địch.

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ