[11]-Nhà Đinh (968-980)

Đỗ Thích

Nội giám nhà Đinh, quê ở Thiên Bân.

Đỗ Thích xuất thân làm thư lại ở Đồng Quan, sau được vào cung hầu vua Đinh. Một đêm Đỗ nằm mộng thấy có ngôi sao sa vào miệng, cho là có điềm tốt, bèn có ý thoán đoạt cơ nghiệp nhà Đinh.

Năm Kỉ mão 979, đang đêm Đỗ lẻn vào cung giết chết Đinh Tiên Hoàng và người con trưởng là Nam Việt vương Đinh Liễn.

Việc vỡ lỡ, Đỗ chui nằm rạp trên mái cung. Cung nữ trông thấy, mách bảo Định quốc công Nguyễn Bặc, nên Đỗ bị Nguyễn bắt gịết.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..