Tên khác Đỗ Thế Bình
Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Sách Hải Dương phong vật chí chép là Đỗ Thế Bình, Đại thần đời Lý Cao tông; quê làng Cổ Liêu, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, không rõ năm sinh, năm mất (nay là xã Nghĩa Hiệp huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên).

Năm Ất tị 1185, ông đỗ Trạng nguyên là người khai khoa cho tỉnh Hưng Yên, làm quan đến Triều nghị Đại phu, kiêm Thẩm phán Viện Thẩm hình (Tư pháp). Đến khi về hưu ông được ban tặng Thượng trụ quốc, thưởng cho đai vàng.

Sau khi ông mất được Triều đình phong chức phúc thần, dân chúng lập đền thờ nơi nền nhà cũ của ông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like