Năm sinh … – Tân Sửu 1781
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng thời họ Nguyễn sáng nghiệp, ông vốn người Minh hương, trước ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Sau dời vào trấn Phiên An trong Nam. Châu Văn Tiếp, Võ Tánh và ông rất nổi danh đương thời nhân dân xưng tụng là Gia Định tam hùng.

Ông xuất thân trong thời loạn, thành lập một đội quân nghĩa dũng 3.000 nguời đóng ở Ba Giồng, gọi là binh Đông Sơn, tự xưng Phương Danh hầu, kéo cờ chống Tây Sơn.

Năm Bính thân 1776, ông và Nguyễn Huỳnh Đức bảo vệ Định vương Nguyễn Phúc Thuần, sau Định vương bị Tây Sơn giết, ông cùng các thuộc hạ phù tá Nguyễn Ánh.

Năm Mậu tuất 1778, ông và Lê Văn Quân giết Tư Khấu Oai ở sông Bến Nghé, rồi cùng Hồ Văn Lân đi dẹp loạn ở Chân Lạp. Ông giết Nặc Ông Vinh, tôn con của Nặc Ông Vinh là Nặc Ấn lên ngôi Chân Lạp, để Hồ Văn Lân ở lại bảo hộ, còn ông thì kéo quân về Gia Định.

Năm Canh tí 1780, Nguyễn Ánh xưng vương, chính ông đã trù liệu mọi việc, tổ chức hoàn hảo cuộc lễ đăng quang, được phong chức Ngoại hữu phụ chính Thượng tướng quân, tước Quận Công.

Tính ông cương trực, khí khái nên bị ganh ghét. Nhân vụ ông giết Tri huyện Đặng Hữu Tâm, chưởng cơ Huỳnh Thiên Lộc gièm với Nguyễn Ánh rằng ông lộng quyền sau này sẽ khó trị. Do đó ông bị Nguyễn Ánh giết ngày 23-3 năm Ất sửu 1781.

Thuộc hạ ông là Võ Nhàn và Đỗ Bảng chôn cất ông xong, rút quân Đông Sơn về đất cũ Ba Giồng, không phục Nguyễn Ánh nữa, bắt được Huỳnh Thiên Lộc giết đi trả thù cho chủ tướng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Đức Khuê

Năm sinh Quí Sửu 1793 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Đèo Khuôn Do

Đèo Khuôn Do Đèo Khuôn Do (Việt Nam) Đèo Khuôn Do là đèo trên quốc lộ 2C ở…
Chi tiết

Từ Thiệp

Năm sinh Bính Dần 1886 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Cựu…
Chi tiết

Lâm Hoành

Năm sinh Giáp Thân 1824 – Quí Mùi 1883 Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì – Nhà Nguyễn…