[08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)

Đỗ Thanh Biện

Thiền sư trong đời Bắc thuộc lần thứ III họ Đỗ, không rõ tên tộc là gì, pháp danh Thanh Biện. Đời thứ tư dòng thiền Tì-ni-đa-lưu-chi; quê ở Cổ Giao, tỉnh Bắc Ninh.

Năm 12 tuổi, ông theo tu học với sư Pháp Đăng ở chùa Phổ Quang, khi Pháp Đăng sắp viên tịch, ông hỏi:

– Bạch thầy, sau khi thầy liễu pháp, con nương tựa vào đâu?

Pháp Đăng bảo:

– Chỉ có Sùng Nghiệp mà thôi.

Ông không rõ ý thầy bảo là sao. Một hôm đang trì kinh Kim Cương, có khách thiền đến viếng. Qua vài câu chuyện, khách tỏ vẻ thắc mắc:

– Ông trì kinh đến nay đã được bao lâu?

– Đã tám năm.

– Thế mà xem ra chưa thông lắm đấy.

Ông vội vàng đánh lễ, xin nhờ khách chỉ dạy thêm. Khách nói:

– Ông hãy tìm đến sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp khải đạo cho.

Nghe hai chữ “Sùng Nghiệp” ông chợt tỉnh:

– Nay tôi mới rõ lời Thầy tôi bảo, phù hợp vậy.

Ông bèn hỏi đường, tìm đến chùa Sùng Nghiệp ra mắt sư Huệ Nghiêm cầu học. Được ít lâu, ông đến trụ trì chùa Kiến Dương, thuộc làng Hòa Lâm, phủ Thiên Đức.

Năm Bính tuất 606 ông mất.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..