Năm sinh Đinh Mão 1807- Bính Dần 1866
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Minh Mạng, cũng gọi là Đỗ Tông Quang, quê xã Văn Lư, làng Hạ Điếm, huyện Gia Lộc, phủ Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Năm Nhâm thìn 1832, ông đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ lúc 25 tuổi, ông nổi tiếng thơ văn, làm Tuần phủ tỉnh Định Tường trong Nam vào đời Tự Đức. Gặp cơn biến loạn giặc Pháp sang xâm lược, đánh phá miền Nam, ông dời về Tân Hòa, cùng Trương Định tiếp tục chống giặc. Cuộc điếu tế các nghĩa sĩ Cần Giuộc, chính ông đã chủ trương nung nấu ý chí căm thù quân cướp nước, đôn đốc nhân dân cứu nước.

Năm 1862, triều đình Huế kí hàng ước với giặc ông bị triệu về kinh, bổ làm Tuần phủ tỉnh Nam Định, ông dâng sớ kiên quyết từ chối, bỏ về nghỉ tại quê nhà.

Năm sau, triều đình lại triệu ông vào Huế làm Tham tri, ông càng từ chối. Năm 1864, miền Hải Dương, Quảng Yên bị nạn hải phỉ quấy nhiễu, dân tình khổ cực, ông đành phái ra làm Tham tán Hải An để góp phần ổn định lại tình hình trong tỉnh. Công việc hoàn thành ông lại cáo quan về ở ẩn.

Năm Bính dần 1866, ông mất, thọ 59 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Quí Cảnh

Tên khác Nguyễn Quí Kính Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Cũng gọi…
Chi tiết

Châu Thuợng Văn

Năm sinh Bính Thìn 1856 – Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Tống Phúc Trị

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ thời Nguyễn sơ, không rõ…
Chi tiết

Hồ Thấu

Năm sinh Mậu Ngọ 1918 – Kỉ Sửu 1949 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…