[11]-Nhà Đinh (968-980)

Đỗ Pháp Thuận

Thiền sư đời tiền Lê, không rõ tên thật, pháp danh Pháp Thuận.

Ông xuất gia từ thuở nhỏ, thọ giáo với Long Thọ Phù Trì, nổi tiếng cao tăng, được Lê Đại Hành trọng vọng không kém Khuông Việt đại sư Ngô Chân Lưu.

Năm Bính tuất 986, có sứ Tống là Lý Giác sang, ông và Khuông Việt Đại sư nhận lệnh vua cải trang làm lái đò đi tiếp đón.

Sứ giả Lý Giác sính thi ca, giữa khoảng trời nước mênh mông, ngồi trên đò chợt trông thấy hai con ngỗng trời, Lý Giác buột miệng ngâm:

“Nga nga lưỡng nga nga,
Ngưỡng diện hướng thiên nha”.

Dịch:

Song song ngỗng nột đôi,
Ngửa mặt ngó ven trời.

Ông ngâm tiếp ngay:

“Bạch mao phô lục thủy,
Hồng trạo bãi thanh ba”

Dịch:

Lông trắng phơi dòng biếc,
Sóng xanh chân hồng bơi.

Lý Giác ngạc nhiên, tỏ vẻ mến phục. Do đó khi trở về Tống, Lý Giác có làm bài thơ lưu giản, hai câu kết thúc riêng tỏ ý cảm mến các vị chân tu nước ta.

Năm Tân mão 991, ông mất, thọ 76 tuổi còn để lại tác phẩm: Bồ tát hiệu sám hối văn.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..