[08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)

Đỗ Pháp Hiền

Cao tăng thời Bắc thuộc, Sư tổ thiền tông phái Tì ni đa lưu chi (Vinitaratuci). Không rõ tên thật, đạo hiệu là Pháp Hiền. (Sách Thiền uyển tập anh chép là Pháp Đắc Hiền), quê ở làng Châu Diên, tỉnh Sơn Tây (nay gọi là tỉnh Hà Tây).

Khi mới xuất gia, ông thọ giới với Quang Duyên đại sư ở chùa Pháp Vân (làng Văn Giáp, huyện Thượng Phúc.

tỉnh Hà Đông.) Năm Giáp dần 594, Tì ni đa lưu chi viên tịch, truyền tâm ấn cho ông. Do thanh danh và đạo học của ông, thiền học bắt đầu thịnh lên và tông thiền đầu tiên ở nước ta chính do ông khai sáng.

Khi nước ta thuộc nhà Tùy năm Nhâm tuất 602, Thứ sử Lưu Phương có mời ông tới phủ trị ở Luy Lâu, tỏ lòng trọng vọng, nhưng ông chẳng quan tâm đến.

Năm Mậu dần 618, đất nước lại thuộc nhà Đường. Bấy giờ ông đã vào trong núi Từ Sơn. Dân chúng xa gần kính mộ, tìm đến cầu nghe pháp.

Ông bèn lập tịnh xá, truyền pháp.

Năm Bính tuất 622, ông viên tịch, truyền tâm ấn cho thiền sư Thanh Biện.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..