[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Đỗ Nhân

Danh sĩ đời Lê Thánh tông, khi đã hiển đạt ông đổi tên lại là Văn Nhạc. Quê làng Lại Ốc, huyện Tế Giang, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Năm Quí sửu 1493, ông đỗ Nhị giáp tiến sĩ lúc 19 tuổi, từng đi sứ Trung Quốc, làm đến Thượng thư bộ Hộ, kiêm Đô ngự sử Đại học sĩ Đông các, vào hầu giảng ở tòa Kinh diên.

Năm Nhâm thân 1512, ông làm Tán lí quân vụ đem quân đi đánh dẹp cuộc nổi loạn ở Sơn Tây, Hưng Hóa (dư Đảng của Trần Tuân, Nguyễn Nghiêm) rồi lại đi đánh dẹp ở Thanh Hóa.

Năm Đinh sửu 1517, thăng Thượng thư bộ Lại. kiêm giữ chức cũ.

Năm Mậu dần 1518, mùa thu, Mạc Đăng Dung ép Lê Chiêu tông dời sang Bảo Châu (Hà Đông), ông cùng phó Đô ngự sử can ngăn, bị giết chết, hưởng dương 44 tuổi, được truy tặng tước Văn Trinh Bá (có sách chép Văn Viên Bá), Thiếu Bảo, thụy Văn Tiết.

Còn để lại một tác phẩm: Vịnh sử thi tập

Con ông là Thề và Tấn cũng có tiếng.

Bộ Vịnh sử thi tập do ông soạn vào những năm làm quan tại triều và lúc làm Tán lí quân cơ ở Sơn Tây, Hưng Hóa.

Trong tập thơ ông tả vịnh về các nhân vật lịch sử thời trưởc để kí thác tâm sự.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..