Năm sinh … – Canh Dần 1950
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Không rõ năm sinh, nhân sĩ yêu nước cận đại, tục gọi là René Quang, còn có tên khác nữa là Hoàng, hay Hoàng Minh Chánh.

Ông là người nối nghiệp làm chủ nhà in Xưa nay của Nguyễn Háo Vĩnh.

Nhận xuất bản quyển Nhà nho của Chu Thiên Hoàng Minh Giám, ông và Vân Trình Trần Văn Giao tận tâm săn sóc ấn loát. Rồi có cảm tình sâu đậm với tác giả, ông mới lấy tên là Hoàng Minh Chánh kể từ năm 1943. Năm sau, 1944, tác phẩm được giải văn chương Gia Long.

Năm Ất đậu 1945, ông đem cả xưởng in vào vùng tự do để in những sách báo kháng chiến. Ông được cử làm tiểu đoàn trưởng, rồi làm tham mưu trưởng Trung đoàn 310. Chính ông đã chỉ huy trận đánh La Ngà trên đường đi Đà Lạt năm 1947. Khoảng năm 1950, ông mất ở Sông Bé.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Bình

Năm sinh Giáp Tí 1924 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Hoàng

Tên khác Gia Dũ Vương Năm sinh Giáp Thân 1524 – Quí Sửu 1613 Tỉnh thành Thanh Hóa…
Chi tiết

Đèo Mã Phục

Đèo Mã Phục Đèo Mã Phục (Việt Nam) Đèo Mã Phục là đèo trên quốc lộ 3 ở…
Chi tiết

Lê Quang Sô

Năm sinh Ất Mùi 1895 – Mậu Ngọ 1978 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Văn Thụ

Năm sinh Bính Ngọ 1906 – Giáp Thân 1944 Tỉnh thành Lạng Sơn Thời kì – Pháp đô…