Loading

Đỗ Minh Tâm

Tháng Ba 10, 2021| Admin
Tên khác Đỗ Như Tâm – Minh Giám
Năm sinh Canh Tí 1840 -…
Tỉnh thành Vĩnh Long
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Nhà thơ có sách chép là Đỗ Như Tâm, hiệu Minh Giám, không rõ năm mất, quê tỉnh Vĩnh Long.

Ông xuất thân Nhiêu học, nên tục gọi Nhiêu Tâm. Ông sống trong thời Pháp chiếm nên làm thơ trào lộng rất nhiều. Thơ trào lộng của ông đã nức tiếng một thời gây nên nhiều giai thoại văn chương lí thú. Như hai bài sau:

VỊNH KIỀU
Sắc tàn có một đỉnh đình đinh,
Khắp cả giang san tiếng nổi phình.
Duyên chị mà em theo lẽo đẽo,
Nợ chàng rồi thiếp sạch sành sanh.
Ra đi đầu đội muôn phần hiếu,
Trở lại vai mang một chéo tình
Mười mấy năm trời nhơ rửa sạch,
Khúc đàn nhàn gảy tịch tình tinh.

XÔ CÔ VÔ Ô-RÔ
Đôi ta chẳng mốt thì mai
Chẳng trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng.
Đây đó trăng già khéo giục xô,
Chẳng chầy thì kíp vội chi cô.
Ngày kia bữa nọ duyên dầu lãng,
Đông cuối xuân đầu lễ bước vô.
Có thuở chim cưu nằm tổ thước,
Lo chi sông Hán bắc cầu Ô.
Góc thành lẩn thẩn chờ ta vậy,
Chờ giống chim thuần giống nhảy rô.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ