Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Đại thần đời Lý Cao tông, không rõ năm sinh, năm mất, quê thôn Hậu Ái, tổng Phương Canh, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây).

Sau khi Thái úy Tô Hiến Thành mất, ông làm đến Quốc sư phụ chính. Sau khi Cao tông mất, ông chịu mạng vua phù lập Huệ tông nên được cho theo họ vua. Vì vậy còn gọi là Lý Kính Tu.

Để tránh lụt lội cho quê ông, ông cho đào ngòi Hương Khê từ Đồng Chầm thuộc thôn Hậu ái, qua địa phận các thôn Kim Hoàng, An Trai, Hòe Thị, Thị Cấm, đến cửa chùa Linh ứng phóng ra Nhuệ giang, dài ước 2000 thước. Có người mưu hại ông gièm với Lý Huệ tông rằng ông sắp đặt để mượn cớ thỉnh vua du ngoạn, rồi gây biến loạn. Huệ tông tin thật ông bị ngờ oan, phẫn uất, cỡi ngựa đến Nhị Hà. thúc ngựa nhào xuống sông tự tử.

Huệ tông hối hận, truy phong ông làm phúc thần, sắc cho thôn Hậu Ái lập đền thờ, về sau vẫn còn di tích.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like