[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Đỗ Hành

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Liệt sĩ đời Trần Nhân tông, trong cuộc kháng Nguyên công lao ông chẳng nhỏ.

Năm Mậu tí 1288, trong trận đánh ở Bạch Đằng giang, chính ông đã bắt được tướng Nguyên Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ Ngọc.

Khi kháng chiến thành công, định luận ban thưởng, ông được phong tước Nội Minh tử, sau thăng tước Quan Nội Hầu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..