[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đỗ Hải Thuận

Năm sinh Bính Dần 1806 – Bính Thân 1896
Tỉnh thành Quảng Trị
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Cao tăng đời Thiệu Trị, pháp danh Diệu Giác, quê làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Năm 13 tuổi ông tu ở chùa Bảo Quốc (Huế), năm 20 tuổi thọ giới với hòa thượng Bản Giác. Đến năm Kỉ hợi 1839, ông được ban cấp độ điệp và được hòa thượng Nhất Điện truyền tâm ấn.

Ông từng trụ trì, tăng cang chùa Diệu Đế đứng trùng tu các chùa Thiện Lâm, Báo Quốc, Kim Tiên (Huế).

Năm Ất tị 1895, ông mở đại giới đàn ở chùa Báo Quốc, năm sau ông mất thọ 98 tuổi. Truyền pháp cho các đệ tử Tâm Quảng, Tâm Thể, Tâm Truyền, Tâm Tịnh.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..