Năm sinh Bính Dần 1806 – Bính Thân 1896
Tỉnh thành Quảng Trị
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Cao tăng đời Thiệu Trị, pháp danh Diệu Giác, quê làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Năm 13 tuổi ông tu ở chùa Bảo Quốc (Huế), năm 20 tuổi thọ giới với hòa thượng Bản Giác. Đến năm Kỉ hợi 1839, ông được ban cấp độ điệp và được hòa thượng Nhất Điện truyền tâm ấn.

Ông từng trụ trì, tăng cang chùa Diệu Đế đứng trùng tu các chùa Thiện Lâm, Báo Quốc, Kim Tiên (Huế).

Năm Ất tị 1895, ông mở đại giới đàn ở chùa Báo Quốc, năm sau ông mất thọ 98 tuổi. Truyền pháp cho các đệ tử Tâm Quảng, Tâm Thể, Tâm Truyền, Tâm Tịnh.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Dương Quang Đông

Tên khác Dương Văn Phúc – Năm Đông Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Quí Mùi 2003 Tỉnh…
Chi tiết

Tháp Đôi

Tháp Đôi hay còn có tên là Tháp Hưng Thạnh còn trong tiếng J’rai gọi là SRI BANOI…
Chi tiết

Hoàng Thúc Trâm

Tên khác Hoa Bằng Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Đinh Tị 1977 Tỉnh thành Hà Nội Thời…