Năm sinh Nhâm Thìn 1652 -…
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Hello tông, quê làng Thượng Tốn, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay là Hà Nội).

Năm Ất sửu 1685, ông đỗ Tam giáp tiến sĩ, làm Lễ khoa cấp sự trung. Sau, tăng Đô cấp sự trung. Con ông là Đỗ Công Đỉnh cũng có danh tiếng.

Ông và một nhóm danh sĩ có đóng góp một phần lớn trong bộ Quốc sử thực lục chép từ năm đầu hiệu Cảnh Trị (Quí mão 1663) đời Lê Huyền tông, cho đến năm Đức Nguyên 2 (Ất mão 1675) cuối đời Lê Gia tông, tất cả 13 năm, do Lê Hello và Nguyễn Quí Đức biên soạn.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Hi Lượng

Tên khác Hối Thúc – Ngư Đường Năm sinh Giáp Ngọ 1834 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành…
Chi tiết

Lê Văn Khôi

Năm sinh … – Giáp Ngọ 1834 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Lê Hello

Năm sinh Bính Tuất 1646 – Nhâm Ngọ 1702 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đoàn Doãn Nghi

Năm sinh Mậu Ngọ 1678 – Kỉ Dậu 1729 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Trịnh –…