[16]-Hậu Trần (1407-1413)

Đỗ Cối

Nghĩa sĩ đời hậu Trần, quê ở Nghệ An.

Tính ông khảng khái, có nghĩa khí cảm phục các tướng lĩnh xuất sắc như Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, ông cũng hăng hái đứng lên góp công vào cuộc kháng Minh. Bị đàn áp dữ dội, ông vẫn cương quyết chống cự đến cùng, đốc suất dân quân liều thân báo quốc.

Đến khi lực lượng nhà hậu Trẫn suy yếu ông sa cơ, tử tiết.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..