[10]-Nhà Ngô (939-965)

Đỗ Cảnh Thạc

Danh tướng nhà Ngô, có công giúp Ngô Xương Văn trở về đoạt lại chính quyền trong tay Dương Tam Kha vào năm Canh tuất 950. Do công ấy, ông được trọng dụng.

Năm Ất sửu 965, Nam Tấn vương Ngô Xương Văn mất, con là Xương Xí lên ngôi. Nhà Ngô suy, ông nhân thời cơ nổi lên tranh giành với đám quần hùng, gây nên loạn sứ quân vào thời ấy.

Ông chiếm cứ vùng Đỗ Động Giang (nay là làng Bảo Đà, huyện Thanh Oai) danh ông oanh liệt một thời. Đến Mậu thìn 968, ông bị tướng của Vạn Thắng vương Đinh Bộ Lĩnh là Trần Ứng Long dẹp tan. Ông chính là vị sứ quân cuối cùng trong cuộc bình định của nhà Đinh.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..