[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Đỗ Cận

Danh thần, thuở trẻ có tên là Viễn, sau Lê Thánh tông đổi lại là Cận.

Tự là Hữu Khác, hiệu Phổ Sơn, quê ở xã Thông Thượng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Năm Mậu tuất 1478, ông đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ, làm thượng thư.

Khoảng năm Quí mão 1483, ông đi sứ Minh, có soạn tập Kinh Lăng kí, tả phong tục và phong cảnh Thủ đô Kim Lăng của Trung Quốc.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..