[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Đỗ Bí

Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất, công lao rất dày trong cuộc kháng Minh cứu quốc.

Năm Bính ngọ 1426, được lệnh tiến quân ra Đông Đô, ông cùng các tướng Lý Triện, Trịnh Khả, Phạm Văn Xảo ra đánh Quốc Oai, Quảng Oai, Gia Hưng, Qui Hóa, Đà Giang, Tam Đái (Bạch Hạc) Tuyên Quang để chặn đường viện binh từ Vân Nam sang. Thành công vượt bậc danh tiếng lừng lẫy. Đuổi tướng Trần Trí, bắt sống tướng Vi Lạng, và chém hơn 1.000 quân địch, thu được đất đai.

Đến trận Tụy Động, năm Bính ngọ 1426, ông cùng Lý Triện, Đinh Lễ, Nguyễn Xí và các tướng chém Thượng Thư Trần Hiệp, nội quan Lý Lượng, giết hơn năm vạn quân, đuổi Phương Chính, Mã Kì chạy miết. Từ đó cuộc kháng chiến đi nhanh đến đại thành công, trong đó ông đóng góp không nhỏ.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..