Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất, công lao rất dày trong cuộc kháng Minh cứu quốc.

Năm Bính ngọ 1426, được lệnh tiến quân ra Đông Đô, ông cùng các tướng Lý Triện, Trịnh Khả, Phạm Văn Xảo ra đánh Quốc Oai, Quảng Oai, Gia Hưng, Qui Hóa, Đà Giang, Tam Đái (Bạch Hạc) Tuyên Quang để chặn đường viện binh từ Vân Nam sang. Thành công vượt bậc danh tiếng lừng lẫy. Đuổi tướng Trần Trí, bắt sống tướng Vi Lạng, và chém hơn 1.000 quân địch, thu được đất đai.

Đến trận Tụy Động, năm Bính ngọ 1426, ông cùng Lý Triện, Đinh Lễ, Nguyễn Xí và các tướng chém Thượng Thư Trần Hiệp, nội quan Lý Lượng, giết hơn năm vạn quân, đuổi Phương Chính, Mã Kì chạy miết. Từ đó cuộc kháng chiến đi nhanh đến đại thành công, trong đó ông đóng góp không nhỏ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hà Bá Tuờng

Năm sinh Canh Dần 1891 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Mai Thế Châu

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ đời Lê Hiển tông, không…
Chi tiết

Giang Văn Minh

Năm sinh Quí Dậu 1573 – Đinh Sửu 1637 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh –…